Nieuws


20 jaar Notariskantoor Boelens – Delft

Naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van ons kantoor stond er een artikel in de Delft op Zondag van 11 maart jongstleden. Klik hier voor een doorverwijzing naar het artikel in de Delft op Zondag.

Guus gepromoveerd

Onze collega Guus Boelens, kandidaat notaris bij ons, is 29 september 2015 gepromoveerd op een door hem geschreven proefschrift over het legaat. Dit specifieke notariële onderwerp heeft Guus in zijn geheel beschreven en van deskundig commentaar voorzien. Hij heeft alle civielrechtelijke en fiscale aspecten van het legaat grondig behandeld. Met zijn proefschrift is voor het eerst een standaardwerk over het legaat beschikbaar. Een boek dat van groot belang is voor de praktijk!