Overige diensten

Legalisatie handtekening, gewaarmerkte afschriften e.d.

Als wij of een van onze collega-notarissen u vragen uw handtekening op een document (vaak een volmacht) te laten “legaliseren”, dan betekent dat dat een notaris op dat document moet verklaren dat de handtekening inderdaad van u is en dat uw in het betreffende document vermelde personalia kloppen. U kunt deze legalisatie door ons laten verzorgen.

Wij vragen u voor het legaliseren van uw handtekening per telefoon een afspraak te maken. Neemt u het betreffende document waarop u uw handtekening moet zetten én een geldig legitimatiebewijs mee. Uw handtekening plaatst u – eventueel opnieuw – op ons kantoor. Wij controleren onder andere of het legitimatiebewijs niet gestolen is!
Aan het legaliseren van handtekeningen op documenten van ons kantoor zijn geen kosten verbonden.
Voor een legalisatie (in de Nederlandse taal) vragen wij een bijdrage in de kosten van € 45,– inclusief 21% B.T.W..

Voor het verzorgen van gewaarmerkte afschriften in de Nederlandse taal vragen wij een bijdrage in de kosten van € 45,– inclusief 21% B.T.W. per afschrift – pagina, voor meerdere afschriften – pagina’s hanteren wij een lagere bijdrage.

Voor andere hiermee vergelijkbare werkzaamheden, waareonder begrepen legalisaties en dergelijke in een andere dan de Nederlandse taal vragen wij u een bijdrage in de kosten op basis van de bestede tijd.

Overlegt u gerust even per telefoon met ons. U bent welkom. Maakt u tevoren een afspraak met ons?